Foto av Jenny Älmqvist Nae

Jenny Älmqvist Nae

Doktor i medicinsk vetenskap, Universitetsadjunkt

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag tog sjukgymnastexamen 2010 och masterexamen inom idrottsmedicin från Lunds universitet i 2012. Från våren 2013 var jag doktorand i forskargruppen Idrottsvetenskaper. Jag kombinerade mina forskarstudier med arbete som fysioterapeut på Kulan idrottsskadecentrum i Malmö där jag framförallt jobbade med idrottsskador. Jag disputerade i juni 2020 med avhandlingen "Is seeing just believing? Measurement properties of visual assessment of Postural Orientation Errors (POEs) in peaople with anterior cruciate ligament injury" som handlade om kliniskt användbara metoder för att bedöma rörelsekvalitet vid utförande av funktionella test hos personer med knäskada. Jag jobbar nu som post-dok vid Lunds Universitet i forskargruppen Idrottsvetenskaper och vidareutvecklar metoder för att bedöma rörelsekvalite samt undersöker bakomliggande faktorer till nedsatt rörelsekvalité. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • ACL injury
  • Fysioterapi
  • Injury prevention
  • Postural orientation
  • Movement analysis
  • Idrottsvetenskap
  • Idrottsmedicin
  • Rörelsekvalite

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Älmqvist Nae är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren