Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning utgår ifrån antagandet att människors tänkande och språk formas av våra kroppsliga, multisensoriska upplevelser, och i min forskning undersöker jag hur olika sätt att uppleva och fungera i världen kan speglas i (och forma) språkbruk och kommunikation. Jag intresserar mig särskilt för hur personer med autism, ångesttillstånd och Tourette syndrom förmedlar sina sensoriska upplevelser, känslor och tankar med hjälp av språk, gester och bilder.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Hartman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren