Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand i forskargruppen sedan februari 2014. Jag är legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet från sluten och öppen psykiatrisk vård och rehabilitering, samt daglig verksamhet/sysselsättning för personer med utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd och förvärvade hjärnskador.

Jag har under flera är undervisat på arbetsterapeutprogrammet parallellt med mitt kliniska arbete. Detta fortsätter jag med som doktorand och då främst när det gäller arbetsterapi för vuxna personer med utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd. Mina forskningsstudier handlar om den rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning som bedrivs i kommunerna i form av daglig sysselsättning (DS). Denna form av rehabilitering kommer att jämföras med den rehabiliteringsmodell som bedrivs av Fontänhus, både vad gäller verksamheternas organisation och innehåll. Vidare kommer vi att jämföra deltagare i kommunalt styrda DS enheter med deltagare som deltar i Fontänhus verksamhet angående deras välbefinnande och tillfredsställelse.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Hultqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren