Foto av Jenny Julén Votinius

Jenny Julén Votinius

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i civilrätt och arbetar som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten. Min forskning hör hemma inom arbetsrätten, där den behandlar svensk rätt och EU-rätt, med betydande komparativa inslag. Min vetenskapliga verksamhet spänner över flera olika fält inom arbetsrätten men har genomgående inriktning mot frågor om metodutveckling, diskriminering, samt rättens samspel med samhället och samhällsutvecklingen. Jag har omfattande erfarenhet av att samarbeta självständigt med forskare från olika länder och olika discipliner, liksom även av att publicera mina resultat i nationella och internationella böcker och tidskrifter. Jag har varit senior visiting scholar vid Boalt Hall, Berkeley Law School, University of California, och är under innevarande år professeure invitée vid I'Institut d'Etudes du Travail de Lyon, Université Lumière Lyon 2. Jag är den svenska experten i Europeiska Kommissionens expertnätverk om könsdiskriminering och jämställdhet, medlem i styrgruppen för det europeiska forskarnätverket INLACRIS, och ingår i den akademiska tankesmedjan LU Futura. Jag är också medlem av Normaprogrammet och dess ankytande Äldrerättsmiljö vid den Juridiska fakulteten.

Undervisning

Jag är ordförande i juridiska fakultetsstyrelsens nämnd för forskarutbildning och vice ordförande i Lunds universitets gemensamma forskarutbildningsnämnd. Jag är kursansvarig för kursen Civilrättens Sociala Dimension på juristprogrammet, där jag också undervisar och examinerar. På avancerad nivå undervisar jag även på kurserna Generationskonflikter i rätten och Examensarbete, och jag handleder även examensarbeten. Jag har varit ansvarig för arbetsrättsundervisningen på det affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet, och gästföreläst vid flera andra universitet, bland annat om svensk arbetsrätt vid olika mastersprogram vid Université Lumière Lyon 2. Jag är biträdande handledare till Ida Hartel, doktorand i arbetsrätt, och har varit biträdande handledare till Andrea Iossa (doktor i arbetsrätt 2017).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Julén Votinius är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren