Foto av Jenny Klintman

Jenny Klintman

Knuten till universitetet, MD PhD, , Docent

Personlig profil

Yrkesarbete

Specialistläkare - Hematologi, Internmedicin och Palliativ vård

Palliativ vård Region Skåne nordost, Kristianstad

(Tidigare: VE Hematologi, Skånes universitetssjukhus)

Undervisning

Jag handleder/bi-handleder studenter i uppsatsarbeten på kandidat-, magister- och doktorandnivå inom medicin/internmedicin med fokus på palliativ vård och hematologi.

Jag undervisar på Läkarprogrammet i palliativ medicin, samtalsmetodik och frågor som rör målsättning för vården (HLR etc). Jag undervisar även vårdpersonal i samtals- och kommunikationsträning inom "Det nödvändiga samtalet"-programmet som ges av Palliativs utvecklingscentrum, Lund.

Forskning

Vård vid allvarlig sjukdom och tidig palliativ vård. Kommunikation om allvarlig sjukdom.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och non-hodgkinlymfom. Richterstransformation vid KLL. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren