Foto av Jenny Lindberg

Jenny Lindberg

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Njursjukvården är ett område som väcker svåra etiska frågor. I en åldrande befolkning uppstår frågeställningar rörande behandlingens för- och nackdelar när det gäller multisjuka äldre. Dialys är en livsuppehållande behandling som ersätter en del av njurarnas funktioner, men inte alla. När grundsjukdomen progredierar och dialysen inte längre ger önskad behandlingseffekt uppstår frågan kring om det är aktuellt att avsluta dialysbehandlingen och ge palliativ vård. Det senare kan i vissa fall gagna patienten bättre än en aggressiv livsförlängande behandling med ökat antal komplikationer, framför allt om man beaktar livskvaliteten.

Mitt aktuella forskningsprojekt har inriktningen mot normativ etik. Jag kommer att studera värdekonflikter inom njursjukvården, exempelvis frågor kring beslutsfattande om livsuppehållande behandling, autonomi, livskvalitet och den eventuella förekomst av paternalism i vården.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk etik
  • Etik
  • Filosofi

Fria nyckelord

  • Autonomi, beslut, livskvalitet, livsuppehållande behandling, palliativ vård, paternalism, värdekonflikt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Lindberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren