Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsakliga forskningsområden

  • Fredsbyggande och gender
  • Normer (specifikt de processer som äger rum när globala jämställdhetsnormer främjas i fredsprocesser)
  • Kvinnor, fred och säkerhet
  • Kvinnors inkludering i fredsförhandlingar
  • Genus och våldsbejakande extremism
  • Genus i militär- och säkerhetssektorreform

 

Pågående forskning

Jenny Lorentzen är postdoc i projektet ”Gendered Militaries” vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Inom ”Gendered Militaries” projektet fokuserar Lorentzens forskning på genus i militära reformer i Mali. 

Lorentzens avhandling med titeln “Normative Encounters between the ‘Global’ and the ‘Local’: Women, Peace and Security in Mali and Rwanda” (2020) handlar om de processer som äger rum när globala jämställdhetsnormer främjas i fredsprocesser.

Avhandlingen förklarar hur normer förflyttas mellan olika kontexter genom överlappande möten mellan "globala" och "lokala" normer, aktörer, och diskurser.

Med utgångspunkt i teorier från normforskning om "de styrdas agentur” (”the agency of the governed") och från fredsforskning om den "lokala vändningen” (”the local turn") visar Lorentzen globala och lokala aktörers roller i att forma normers betydelser.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Lorentzen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren