Foto av Jenny-Maria Jönsson

Jenny-Maria Jönsson

Knuten till universitetet, PhD, Specialistläkare i onkologi och gynekologisk onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny-Maria Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology