Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Dr. Jenny Nelander Wahlestedt has a MSc in Biomedicine from Lund University and did her PhD education at Lund University with Prof. Malin Parmar, where she studied the human ventral mesencephalon with focus on mesencephalic dopaminergic neurons. Dr. Wahlestedt defended her PhD thesis (Characterization of human dopaminergic neurons in the developing mesencephalon and upon differentiation of stem cells - for cell replacement therapy in Parkinson's disease) in 2013.

After her PhD studies she was employed at Skåne University Hospital in Lund, being responsible for tissue and cell preparation for the clinical trial TransEuro (https://transeuro.org.uk/pages/partners.html), in which patients with Parkinson´s disease was transplanted with dopaminergic neurons derived from human fetal tissue. In 2017 she was recruited back to the research group of Prof. Malin Parmar as a staff scientist, mainly focusing on the translational work required to introduce hESC derived dopaminergic neurons to the clinic, the STEM-PD trial.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Nelander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren