Jenny Palm

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning har jag huvudsakligen studerat omställningen av kommunala och regionala energisystem från olika samhällsvetenskapliga perspektiv såsom socio-tekniska system, planering, governance, genus, energidemokrati, energimedborgare, energirättvisa och hur användare anammar och använder energiteknik. Fokus i min forskning ligger på smarta elnät och flexibel användning, hemmets uppvärmning, energigemenskaper, producerande elanvändare så kallade prosumenter, och industriella symbios. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • Energisystem
 • energiplanering
 • Industriella symbios
 • Sociotekniska system
 • Energigemenskap
 • Energianvändning
 • Smarta elnät
 • Prosumers
 • genus
 • Fjärrvärme
 • energidemokrati
 • energirättvisa
 • flexible elanvändning
 • Hållbar stadsutveckling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Palm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren