Jenny Schelin

Docent, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Det övergripande ämnet för min forskning är livsmedelssäkerhet och livsmedelsburen virulens med fokus på att förstå mikrobiell aktivitet och virulensuttryck i olika livsmedel, sidoströmmar och produktionsmiljöer. Med andra ord att förstå hur olika matförgiftningsbakterier som t ex Staphylococcus aureus överlever, vidhäftar, växer och producerar gifter i olika livsmedel, livsmedelsproduktionsmiljöer och även i juverinflammation (mastit) hos mjölkkor. Detta innefattar kärnkompetens inom kontrollerad mikrobiell odling, traditionella och snabba detektions- och extraktionsmetoder av mikroorganismer och toxiner i svåra matriser samt riskanalyser, med syfte att öka livsmedelssäkerheten, resurseffektiviteten och minska matsvinnet i cirkulära livsmedelsproduktionssystem. Jag är ordförande i ett Nationellt nätverk för livsmedelsmikrobiologi och sekreterare i Livsmedelskollegiet. Jag har pågående nationella forskningssamarbeten med livsmedelsföretag och även internationella forskningssamarbeten.

Undervisning

I min roll som universitetslektor och docent vid avd Teknisk Mikrobiologi, Kemiska inst., ingår undervisning, forskning, handledning av studenter och administration. Jag undervisar framtida bioteknik-, kemiteknik- och ekosystemteknik-ingenjörer inom grundläggande mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi, molekylär genetik och kvalitet- och produktsäkerhet. Jag arbetar också deltid vid avd Förpackningslogistik, Inst Designvetenskaper, där jag är kursansvarig för en kurs om förpackningsmaterial huvudsakligen avsedda för livsmedel och jag är en av två programkoordinatorer för Erasmus Mundus Masterprogrammet i ”Food Innovation och Product Design” (FIPDes).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi
  • Industriell bioteknik

Fria nyckelord

  • Livsmedelssäkerhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Schelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren