Jenny Schelin

Docent, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Övergripande fokus i min forskning är livsmedelssäkerhet och livsmedelsburen mikrobiell virulens i olika livsmedel och miljöer: med andra ord, att förstå hur olika matförgiftningspatogener som t ex Staphylococcus aureus överlever, tillväxer och producerar toxiner i olika livsmedel, livsmedelsproduktionsmiljöer och även i juverinflammation (mastit) hos mjölkkor. Jag har flera externa/internationella forskningssamarbeten inom akademi, industri och myndigheter. 

Undervisning

I min roll som universitetslektor och docent vid avd Teknisk Mikrobiologi, Kemiska inst., ingår undervisning, forskning, handledning av studenter och administration. Jag undervisar framtida bioteknik-, kemiteknik- och ekosystemteknik-ingenjörer inom grundläggande mikrobiologi, livsmedelsmikrobiologi, molekylär genetik och kvalitet- och produktsäkerhet. Jag arbetar också deltid vid avd Förpackningslogistik, Inst Designvetenskaper, där jag är kursansvarig för en kurs om förpackningsmaterial huvudsakligen avsedda för livsmedel och jag är en av två programkoordinatorer för Erasmus Mundus Masterprogrammet i ”Food Innovation och Product Design” (FIPDes).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi
  • Industriell bioteknik

Nyckelord

  • Livsmedelssäkerhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Schelin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren