Foto av Jenny von Platten

Jenny von Platten

Postdoktor, Filosofie doktor

Personlig profil

Forskning

I am a postdoctoral researcher at the International Institute for Industrial Environmental Economics. My main research interests lie within justice in the energy transition of housing and energy poverty; particularily how the energy transition is affecting current and future vulnerabilities to energy poverty among Swedish households.

During my PhD, I utilised national building stock data to conduct analyses of how costs and burdens of the energy transition of housing were being distributed between different socioeconomic groups. I particularily focused on how structural economic and housing-related inequalities - when left unrecognised - lead to structural injustices in the energy transition of housing, where inequlities in turn become reproduced.

In my postdoc, I am working within the JustHeat project, where we instead utilise qualitative methods, particularily oral histories, to explore how people have experinced past and present energy transitions of home heating. The aim is to nuance the official and grand narratives of heating transitions, and as such contribute to a more democratic writing of history. Through a better understanding of our past, we can improve the preconditions for achiving more just energy transitions in the present as well as in the future.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Energisystem

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny von Platten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren