Inget foto av Jenny Westerström

Jenny Westerström

Professor emerita

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Böcker
Ferlin, Nils, Bröder under vindar sju. Dikter och visor ur radiospelen. Förord och kommentar, Sthlm 1982, 144 s

Barfotapoeten – Nils Ferlin, Sthlm 1990, 578 s

Nils Ferlin – ett diktarliv, Sthlm 1998, 478 s

Klara var inte Paris. Bohemliv under två sekler, Sthlm 2006, 792 s

Klara texter. Sammanställda och kommenterade, Sthlm 2006, 253 s

Artiklar (i urval)
“Löskerkarlen och bohemen. Karlfeldt och Ferlin“, Karlfeldt och modernisterna, Sthlm 1994, s. 58–77

“Harriet Löwenhjelm“, i Utsikter, Lund 1997, s. 227–239

“Klarabohemen och dess föregångare“, i Stockholm som kulturstad, Sthlm 1999, s. 77–93

“Mitt i den himmelska friden“, Litteraturens makt, Lund 2000, s. 165–178

”Den kvinnliga bohemen”, Från Eden till damavdelningen, Lund 2004, s. 151–163

”Det går an”. [Två analyser], i Att granska och diskutera, Lund 2005, s. 67–80

[Rec. av] Casanova, The World Republic of Letters, Samlaren 2006, s. 617–620

”Gullberg och Ferlin: dialogen fortsätter”, i Möten, Lund 2007, s. 425–438

”En nödvändig dikt”, i Då och där, här och nu, Lund 2007, s. 25–32.

”Diktaren [Anders Österling] i biblioteket”, Ikoner, 2007, nr 5, s. 41–46

”En europeisk gemenskap. Ola Hansson och Anders Österling”, i Theorier om verklig diktning, Lund 2008, s. 81–91.

”Att vidga sitt lyriska jag”, Lund 2008, s. 43-48

”Anders Österling”, De nio. 2008, Sthlm 2008, s. 143–157, 258–261

”Den ständige journalisten Anders Österling”, Hamrinsymposium 2008, Jönköping