Inget foto av Jenny Westin

Jenny Westin

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Westin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience