Foto av Jenny Wickham

Jenny Wickham

PhD, Forskningsingenjör, Postdoc

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper
  • Neurologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jenny Wickham är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler