Jens Ceder

Forskare, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Prostatacancer (PCa) är idag den vanligaste tumörsjukdomen i Sverige. Uppkomst och tillväxt av PCa är till stor del androgen-beroende, och patienter med spridd sjukdom behandlas med kirurgisk alternativt kemisk kastration eller strålning. Dock blir de flesta tumörer förr eller senare resistenta och tillväxer trots behandling. Idag finns ingen effektiv behandling mot resistent PCa. Senare års forskning tyder på att endast en liten population av celler ger upphov till cancer och överlever behandling för att ge upphov till förnyad tillväxt, sk cancerstamceller.

Vi arbetar med att identifiera och karakterisera prostatas normala stamceller och cancerstamceller i olika djurmodeller och patientmaterial; sådan kunskap kan sedan användas för att slå ut de celler som tros ligga bakom resistent tillväxt vid. Våra resultat kan komma att innebära att nya läkemedel används vid behandlingen vid prostatatumörer, och att relaterade biomarkörer användas för att identifiera patientgrupper som kan svara på behandling, samt för bättre prognostisering av PCa.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jens Ceder är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler
 • Stem Cell Research & Therapy (Tidskrift)

  Jens Ceder (peer reviewer)

  2015 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • PLoS One (Tidskrift)

  Jens Ceder (peer reviewer)

  2015 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • Stem Cells (Tidskrift)

  Jens Ceder (peer reviewer)

  2013 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • BMC Urology (Tidskrift)

  Jens Ceder (peer reviewer)

  2012 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

 • Annual Research & Review in Biology (Tidskrift)

  Jens Ceder (peer reviewer)

  2012 → …

  Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.