Foto av Jens Klingmann

Jens Klingmann

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är energi, främst kraftproduktion. Det mesta arbetet har varit inom förbränning
där jag har studerat effekterna av bränsleegenskaper och fluiddynamik på stabilitet och emissioner. En andra intresse är experimentella fluiddynamik, i huvudsak med hjälp av laserbaserade mätmetoder.
Vanligen åtföljs mätningarna av numeriska beräkningar (Computational Fluid Dynamics, CFD) . Tillämpningarna sträcker sig från kylflöden till turbiner

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Strömningsmekanik och akustik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jens Klingmann är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren