Foto av Jens Klingmann

Jens Klingmann

Professor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jens Klingmann är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering