Foto av Jens Knutsson

Jens Knutsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jens Knutsson, Fil dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, är ansvarig för psykoterapeutprogrammet med inriktning på kognitiv och beteendeiniriktad psykoterapi.

Jens undervisar främst inom klinisk psykologi inkluderande områden som psykopatologi/psykiatri, psykoterapeutisk och psykologisk behandling (mestadels kognitiv beteendeterapi). Han handleder även på psykologprogrammets psykoterapikurser. Jens forskning omfattar olika områden, kognitionspsykologi inom området forensisk psykologi och vittnesintervjuer, men också psykoterapeutisk och psykiatrisk effekt- och processforskning, bl.a. med inriktning på behandling av bipolär sjukdom och social ångest.

Ett speciellt intresseområde är den multifamiljbehandling vid bipolär sjukdom där Jens samarbetar med Teamet för Psykos och Bipolär sjukdom inom barn- och ungdomspsykiatrin i Lund. Ett annat forskningsområde är social ångest och vilken roll kognitiv omstrukturering samt exponering spelar i behandlingen av tillståndet. Han arbetar också deltid som klinisk psykolog och psykoterapihandledare med privat mottagning i Lund.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jens Knutsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren