Foto av Jens Offerman

Jens Offerman

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand på heltid vid medicinska fakulteten där jag tillhör forskargruppen "aktivt och hälsosamt åldrande". Jag gör min avhandling inom Generation tech projektet som leds av min huvudhandledare Professor Susanne Iwarsson (PI). Jag har en bakgrund inom idrottsmedicin, där jag sedan tidigare har en masterexamen. Min expertis inkluderar hälsofrämjande träning, idrottsfysiologi, styrke och konditionsträning samt teknologiska hjälpmedel för träning och vardag.

Syftet med min forskning är att bidra med ny kunskap om samspelet mellan ta sig an teknik i ett brett perspektiv och teknik som främjar aktivt och hälsosamt åldrande samt hur tillhörighet till en specifik generation är relaterad till samspelet och adoptionen av nämnda teknologier. Forskningen kommer adressera åldrande och teknologi ur ett generationsperspektiv, i relation till hälsa.
Målet är att öka kunskapen om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål för att kunna stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras delaktighet i samhället.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

  • Case - Centre for Ageing and Supportive Environments
  • Åldrande befolkning
  • Hälsovetenskaper
  • Hälsofrämjande arbete
  • Generationtech

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jens Offerman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren