Foto av Jens Rydström

Jens Rydström

Professor emeritus

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min senaste bok Loneliness and its opposite: Sex, disability, and the ethics of engagement, skrev jag tillsammans med socialantropologen Don Kulick. Den undersöker hur vardagen ter sig för människor med grava fysiska funktionsnedsättningar och människor med intellektuella funktionsnedsättningar med hänsyn till sexualitet och intimitet. Boken visar hur en stor grupp människor i Sverige lämnas åt sitt öde och förvägras rätten att utveckla sin sexualitet, medan danska myndigheter arbetar aktivt med olika former av sexuell assistans.

Ett nytt forskningsområde är prostitution/sexarbete. Jag ingår sedan 2014 i det europeiska projektet Prospol – Comparing European prostitution policies: Understanding scales and cultures of governance, med över 40 deltagande forskare från 24 länder. Projektet kommer att utmynna i en rad böcker och artiklar om europeisk prostitutionspolitik. Mitt bidrag till projektet är en historisk studie: Nordic sex workers’ organisations: Origins and contemporary challenges.

Ett planerat projekt rör de svenska genusvetenskapliga akademiska institutionernas historia från slutet av 1970-talet till idag. Det som startade som kvinnovetenskapliga forum och forum för kvinnliga forskare på olika håll i landet utgör nu en fast del av universitet och högskolor och erbjuder avancerad forskning och undervisning från grundnivå till forskarutbildning. Hur gick denna utveckling till? Var låg motståndet och vilka hinder måste övervinnas? På vilket sätt har det politiska uppdraget bevarats, förändrats eller försvunnit genom åren?

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jens Rydström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren