Personlig profil

Forskning

I am interested in the evolution of wireless communication systems, especially about very large scale arrays. My research area is the system architecture and design of algorithms for efficient implementation taking into account analysis of complexity and performance.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jesús Rodríguez Sánchez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren