Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning har huvudsakligen ägnats åt kyrkoarkeologi i Skandinavien med olika perspektiv på den medeltida kyrkoarkitekturen, t.ex. kyrkobyggandet och ekonomi, valvslagning och ekonomi, kyrkoarkitektur och demografi, befästa eller flerfunktionella kyrkor och korståg vid Östersjön, kyrkor och symbolik, kyrkor och centralitet, rekonstruktion av kyrkor samt kyrkor som kulturarv.

Jag har även ägnat mig åt stadstopografi (tomter och gårdar i Tønsberg), centrala begrepp (medeltid, romanik, gotik, samhälle stormän och viking, modernitet, kulturarv, centralort och centralplats), stad, pseudo- eller alternativ arkeologi (Bornholms rundkyrkor, linjer i landskapet, sakral geometri och så kallade "trelleborgar") samt framväxten av Historisk arkeologi som disciplin sedan 1600-talet.

De senare åren har jag intresserat mig för frågor kring minnen, minnesmärken och monument, kanonisering, kulturarv och världsarv och genomförd studier av minnesmärken över arkeologiska fynd och utgrävningar i Danmark, tidigmoderna minnesmärken i Visingsborgs grevskap i Sverige, flyttningen av runstenar, t ex Lundagårdsstenen, samt minnesmärken för Återföreningen av Sönderjylland med Danmark 1920.

Senast har jag studerat betydelsen av kulturarv på ett globalt plan med världsarv som exempel i monografin "Heritopia" (2021).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi
  • Humaniora

Fria nyckelord

  • Kyrkoarkeologi, Kyrkoarkitektur, Minne, Monument, Världsarv, Begrepp

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jes Wienberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren