Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Du hittar mer information om min forskning och mina intressen på den engelska versionen av den här sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jesica López är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren