Foto av Jesper Falkheimer

Jesper Falkheimer

Professor

Personlig profil

Forskning

För information om Jesper Falkheimers forskning, se engelsk sida (In English).

Undervisning

I currently supervise two Ph.D candidates in Strategic communication. I also supervise master students and teach in crisis communications and some other courses.

Yrkesarbete

Originally trained in public relations and journalism and with management experience I, in addition to my academic work, since several years have consulted organizations in communication management matters, work with commissioned executive education and do some freelance writing.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jesper Falkheimer är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren