Inget foto av Jesper Magnusson

Jesper Magnusson

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jesper Magnusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities