Foto av Jesper vanderPals

Jesper vanderPals

Knuten till universitetet, MD PhD, Associate Professor

Personlig profil

Forskning

Jesper van der Pals är specialist i internmedicin samt kardiologi och är verksam som överläkare vid arytmisektionen vid Hjärt-Lungkliniken, SUS Lund. Jesper van der Pals är docent i kardiologi vid Lunds Universitet efter att ha disputerat och gjort ett research fellowship vid National Institutes of Health (NIH) i Bethesda, Maryland. Utöver den kliniska tjänsten sysslar han med forskning och undervisning samt är studierektor i kardiologi.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jesper vanderPals är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren