Foto av Jessica Abbott

Jessica Abbott

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen

Mitt största intresse är evolutionsgenetik och könsskillnader. En sak intresserar mig extra mycket och det är när en gen har motsatt effekt på fitnessen hos hanar och honor. Samma gen kan exempelvis leda till olika förmåga till fortplantning och överlevnad. Den sortens gener är intressanta eftersom det kanske är där som svaret finns på frågan om hur en gen kan anta olika former i en population.

När selektionen är stark och egenskaper ärvs så förväntar man sig att olika varianter i uttryckssättet hos en gen reduceras kraftigt. Men så är det inte när vi undersöker populationer i naturen. Konflikter mellan könen kanske kan ge svaret eftersom fitnessen hos en allel är beroende av kontexten, dess sammanhang. På så vis förhindras en snabb utarmning av den genetiska variationen.

Jag har i ett antal år studerat könsskillnaders genetiska variation hos bananflugor (Drosophila melanogaster). Sedan jag startade mitt laboratorium i Lund har jag lagt till en annan modellorganism; den hermafroditiska plattmasken (Macrostomum lignano). Vi använder arten för att undersöka hur könskromosomer evolverar i en tvåkönad förfader, och ifall könskonflikter spelar en roll.

Kort om mig själv

Jag kommer från Kanada och jag inledde mina universitetsstudier vid universitetet i Guelph. Under mitt tredje år kom jag till Lund tack vare ett internationellt utbytesprogram. Jag gillade Lund och stannade i åtta år. Under den tiden slutförde jag min masterutbildning och doktorerade på polymorfism hos flicksländor. Det var även under den här perioden som jag träffade min man, gifte mig och vi fick vårt första barn.

År 2007 flyttade familjen till Kanada och jag gjorde min postdoc hos Adam Chippindale vid Queen’s University i Kinston. Vi stannade i Kanada lite drygt två år och vårt andra barn föddes där. I november 2009 flyttade vi tillbaka till Sverige och jag började forska vid Ted Morrows laboratorium i Uppsala. Där stannade jag i två år, andra året samarbetade jag med Klaus Reinhardt, verksam vid universitetet i Tübingen.

År 2012 återvände familjen till Lund och jag till Lunds universitet. 2015 fick jag ERC:s Starting Grant för min forskning om könskromosomer och könskonflikter. Året därpå, 2016, blev jag anställd som universitetslektor specialiserad på den genetiska evolutionen hos eukaryoter.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Abbott är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren