Foto av Jessica Enevold Duncan

Dr. Jessica Enevold Duncan

Docent, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

De två ämnen jag för närvarande huvudsakligen sysslar med är
1) "Husdrömmar," i form av dels en studie av fastighetsannonser på Hemnet, dels i äldre efemära och dagspress, där jag bl. a fokuserar på hållbarhet i termer av representationer av och perspektiv på renovering och energianvändning och
2) game cultural studies: A) ett projekt som handlar om genus och jämställdhet i spelmekanik och spelbolags praktiska applicering av genusforskningens fynd och B) en Horizonansökan som jag är vetenskaplig koordinator för som rör online-gaming och game-nära plattformar och deras potentiella relation till extremism och radikalisering med syfte att sprida kunskap till LEAs i deras arbete mot rekrytering i online-kanaler.

Sedan 2008 är jag redaktör för tidskriften Game Studies, och projektledare för Game Studie Foundation, som bl a finansieras av VR 2021-2023, och driver vår publiceringsplattform gamestudies.org

Några av mina tidigare forskningsämnen har varit: game love, dvs spelares affektiva engagemang med datorspel, "problematic gaming," dvs spelande som potentiellt beroende,  "gaming moms", en studie av spel, fritid och jämlikhet i vardagskulturen.

Jag har också skrivit om "play" och dess relation till hälsa och kris med reality TV-programmet The Biggest Loser som studieobjekt. Ett annat stort ämne jag beforskat har varit, "the road", genus, mobilitet och resande.

All min forskning har varit feministiskt orienterad och rör på något vis mobilisering i all dess manfiesteringar, exv. social, politisk, ekonomisk, och kulturell mobilisering av kvinno-identifierande subjekt. Jag hittar ofta mina studieobjekt i populärkulturella fenomen i analoga såväl som digitala mediakanaler. TV-serier och reklam är mycket intressanta som speglar av samtiden.

Jag har erfarenhet från hälsosektorn och är bland annat Leg. Sjukgymnast och certifierad coach. Jag har också två års utbildning från målarlinjen på konstskolan Dômen i Göteborg och brinner för och praktiserar i allt jag kan min kreativitet.

När jag inte sysslar med forskning är jag ansvarig för två avdelningar vid Institutionen för Kulturvetenskaper:  ABM och Digitala Kulturer samt Förlag- och Bokmarknadskunskap.

Jag samarbetar och nätverkar gärna med människor och organisationer vid andra institutioner, lärosäten liksom med företag och näringsliv utanför akademin.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturstudier
 • Genusstudier
 • Etnologi
 • Medievetenskap
 • Mänsklig interaktion med IKT

Nyckelord

 • populärkultur
 • feministisk teori
 • genusvetenskap
 • mäklare
 • husdrömmar
 • fastighetsmarknad
 • digital kultur
 • digitala medier
 • Hälsa
 • spelkultur
 • renovering
 • renoveringsraseri
 • hem
 • bostad
 • klimat
 • mobilitet
 • Konsumtionsforskning
 • diskurs
 • praktik
 • jämställdhet
 • representation
 • datorspel
 • kvinnor
 • mödrar
 • Kulturhistoria
 • medievetenskap
 • digital etnografi
 • hållbarhet
 • television
 • spel
 • lek
 • bilar
 • resande
 • kulturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Enevold Duncan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren