Personlig profil

Forskning

De två ämnen jag för närvarande huvudsakligen forskar om är
1) "Husdrömmar, hemskapande och hållbarhet" i form av A: en studie av fastighetsannonser på Hemnet och i äldre efemärt tryck och dagspress; B. En studie av reality-TV, särskilt något jag kallar "Fastighets-TV". Jag fokuserar bland annat på hållbarhet i termer av representationer av och och olika kulturella perspektiv på renovering och energianvändning i olika former av husdrömmar och drömhusprojekt.
2) game cultural studies:  genus och jämställdhet i spelmekanik och spelindustri, en bransch som trots decennier av forskning och utbildninginsatser fortfarande är segregerad och ojämställd.

Sedan 2008 är jag redaktör för tidskriften Game Studies, och projektledare för Game Studie Foundation, som bl a finansieras av VR 2021-2023, och driver vår publiceringsplattform gamestudies.org

Några av mina tidigare forskningsämnen har varit: game love, dvs spelares affektiva engagemang med datorspel, "problematic gaming," dvs spelande som potentiellt beroende,  "gaming moms", en studie av spel, fritid och jämlikhet i vardagskulturen.

Jag har också skrivit om "play" och dess relation till hälsa och kris med reality TV-programmet The Biggest Loser som studieobjekt. Ett annat stort ämne jag beforskat har varit, "the road", genus, mobilitet och resande.

All min forskning har varit feministiskt orienterad och rör på något vis mobilisering i all dess manfiesteringar, exv. social, politisk, ekonomisk, och kulturell mobilisering av kvinno-identifierande subjekt. Jag hittar ofta mina studieobjekt i populärkulturella fenomen i analoga såväl som digitala mediakanaler. TV-serier och reklam är mycket intressanta speglar av samtiden.

Jag har erfarenhet från hälsosektorn och är bland annat Leg. Sjukgymnast och certifierad coach. Jag har också två års utbildning från målarlinjen på konstskolan Dômen i Göteborg och brinner för och praktiserar i allt jag kan min kreativitet.

När jag inte sysslar med forskning är jag ansvarig för avdelningen  för ABM, Digitala Kulturer och Förlag- och Bokmarknadskunskap vid Institutionen för Kulturvetenskaper. Jag tjänstgör 2024-2026 som ställföreträdande prefekt och är 2023-2026 lärarrepresentant i HT-fakultetens lärarförslagsnämnd.

Jag samarbetar och nätverkar gärna med människor och organisationer vid andra institutioner, lärosäten liksom med företag och näringsliv utanför akademin.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kulturstudier
 • Genusstudier
 • Etnologi
 • Medievetenskap
 • Mänsklig interaktion med IKT

Fria nyckelord

 • digital kultur
 • feministisk teori
 • genusvetenskap
 • mäklare
 • husdrömmar
 • fastighetsmarknad
 • populärkultur
 • digitala medier
 • humanistisk miljövetenskap
 • spelkultur
 • renovering
 • renoveringsraseri
 • hem
 • bostad
 • klimat
 • mobilitet
 • Konsumtionsforskning
 • diskurs
 • praktik
 • jämställdhet
 • representation
 • datorspel
 • kvinnor
 • mödrar
 • Kulturhistoria
 • medievetenskap
 • digital etnografi
 • hållbarhet
 • television
 • spel
 • lek
 • bilar
 • resande
 • kulturstudier
 • hälsa
 • Hemnet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Enevold Duncan är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren