Foto av Jessica Giacomoni

Jessica Giacomoni

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jessica Giacomoni is a PhD student at Department of Experimental Medical Science (Lund university, Sweden) in Malin Parmar group, where Jessica is focusing on developing new strategies for cell-replacement therapy in Parkinson ́s disease by tapping into the potential of endogenous glia to form new neurons. Besides research projects, her experience includes student training, scientific communication, science outreach and an administrative role as a board member of the Research School in Stem Cell Biology.

Jessica ́s basic education is a MSc in Experimental and Applied Biology from the University of Modena and Reggio Emilia, Italy.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Giacomoni är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren