Personlig profil

Forskning

Under min tid som doktorand vill jag utforska hur vi gör riskbedömningar för föroreningar från byggavfall och hur de påverkar ekosystemen de kommer i kontakt med. Mitt fokus är att komma fram till så kallade End-of-waste kristerier för byggavfall som gör att materialen kan återanvändas utan risk för människors hälsa eller miljön och som bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Jennerheim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler