Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Under min tid som doktorand vill jag utforska hur vi gör riskbedömningar för föroreningar från byggavfall och hur de påverkar ekosystemen de kommer i kontakt med. Mitt fokus är att komma fram till så kallade End-of-waste kristerier för byggavfall som gör att materialen kan återanvändas utan risk för människors hälsa eller miljön och som bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Jennerheim är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler