Foto av Jessica Stockman

Jessica Stockman

Knuten till universitetet

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Sjukgymnastik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jessica Stockman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren