Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vi älskar blodgrupper!

Mitt intresseområde och inspiration ligger i forskning omkring mänskliga blodgrupper, båda i transfusionsmedicin men också i ett mer biologisk sätt – hur polymorfismer påverkar röda blodkropparnas yta samt interaktioner med andra celler och vävnader. Jag känner mig som translationella forskare med en fot in kliniskas laboratorium (KIT, Labmedicin Skåne) där fokus ligger på att hitta rätt blod till rätt patient, samt att utveckla metoder som gör det enklare. Den andra fot finns på forskningslabbet där fokus är på gener som kodar för blodgruppsbärande proteiner i erytrocytmembran.

Jag har fått projekt-specifik forskningsmedel från båda Crafoord och Alfred Österlunds Stiftelsen att utforska funktionen av SMIM1, ett litet men välbevarat protein i erytrocytens membran vilket vi upptäckte i 2013. Detta har ansvar för Vel-antigenet som har stor klinisk betydelse in transfusionsmedicin men funktionen/biologisk betydelse inte är känd. Vi har en hypotes att SMIM1 är viktigt för överlevnande av malaria parasiter (Plasmodium spp.) och nu har vi en samarbete med Docent/överläkare Kristina Persson, att utforska det.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jill Storry är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren