Jillian Howlin

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskargruppen arbetar primärt med karakterisering av transkriptionsprogram i bröstcancer och melanom som är beroende på transkription ’coregulators’ och specifikt signalvägen av CITED familj. Vårt mål innebär utredning av cancer utveckling och progression för att leda till en bättre förståelse av de transkriptionella program som definierar oncogenesis.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jillian Howlin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren