Foto av Jimena Valeria Ortiz Sempértegui

Jimena Valeria Ortiz Sempértegui

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jimena Valeria Ortiz Sempértegui är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren