Foto av Jimmie Kristensson

Jimmie Kristensson

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag har en sjuksköterskeexamen från högskolan i Kristianstad och en journalistutbildning från Lunds universitet. Jag disputerade 2008, är universitetslektor i omvårdnad och docent i vårdvetenskap.  Min forskning har två övergripande inriktningar: Äldre personers hälsa, ohälsa, vårdkonsumtion och relationer till vård- och omsorgsystemet samt utvärdering och implementering av case management i äldres vård och omsorg.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jimmie Kristensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren