Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Min forskning är riktad mot teknikhistoria, vetenskapshistoria, miljöhistoria och skogshistoria. För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt: "Monokulturens kulturhistoria: Det svenska skogsbruket som fallstudie" (finansierat av Erik Philip-Sörensens stiftelse) som undersöker debatten om monokulturer historiskt samt "Route to Paris" (finansierat av Formas) som undersöker skogens roll i klimatomställningen tvärvetenskapligt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jimmy Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren