Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fil. dr., idé- och lärdomshistoria

Min forskning är riktad mot teknikhistoria, vetenskapshistoria, miljöhistoria och skogshistoria. För närvarande arbetar jag i två forskningsprojekt: "Monokulturens kulturhistoria: Det svenska skogsbruket som fallstudie" (finansierat av Erik Philip-Sörensens stiftelse) som undersöker debatten om monokulturer historiskt samt "Route to Paris" (finansierat av Formas) som undersöker skogens roll i klimatomställningen tvärvetenskapligt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jimmy Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren