Foto av Jing Xiao

Jing Xiao

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jing’s research interests include innovative entrepreneurship, corporate venturing, regional development and diversification. She received her Ph.D. degree in Economic History from Lund University. She won the Young Scholar Best Paper Award from the International Joseph Alois Schumpeter Society (ISS) at the 15th International Conference of the ISS. One of her current projects is to understand how incumbent technology firms build new capabilities and transform existing capabilities through acquisitions of deep tech ventures.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jing Xiao är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren