Foto av Jinyan Zeng

Jinyan Zeng

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Jinyan Zeng är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Social Sciences