Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

As a doctoral student at the division for Environmental and Energy System Studies, my research engages with the political economy of climate change and deacarbonisation.

My focus is on issues of political economy, how they are governed and their role in socio-technical systems. Specifically, I seek to address institutions and relations that help enable or hinder sustainability transitions, mostly focusing on the global petrochemical industry.

I have a background in political economy and environmental and development economics and take an interdisciplinary approach to research, drawing on approaches from international political economy, transition studies and beyond.

In previous research I have engaged with the notion of green growth and the role of economic models in policymaking.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Miljöledning
  • Energisystem
  • Nationalekonomi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joachim Peter Tilsted är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren