Foto av Joachim Rodrigues

Joachim Rodrigues

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Dr. Joachim Neves Rodrigues holds currently an associate professorship at the digital circuit design group at the department of Electrical and Information Technology. From 2012 -16 he served as the Program Director for Embedded Electrinics Engineering (former System-on-Chip). Furthermore, between 2008 and 2016 he was active as external associate professor at the Department of Informatics and Mathematcial Modelling at Denmark Technical University. 

After receiving his his PhD degree from Lund University in circuit design in 2005 he joined the multimedia ASIC group at Ericsson Mobile Platforms (EMP), Lund, Sweden. At EMP (now Ericsson) he held the position as digital ASIC process lead. Joachim obtained his degree in Electronic Engineering and Computer Science at the Hochschule Kaiserslautern, Germany, in 1999. His research interest is energy efficient ASIC implementation of algorithms in the biomedical area.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joachim Rodrigues är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren