Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Joachim är ytfysiker och röntgenspektroskopist som använder sig av synkrotronbaserad röntgenfotoelektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi, men även av andra mikroskopi- och spektroskopimetoder i undersökningen och karakteriseringen av atomära och molekylära strukturer och processer på hårda och mjuka ytor. En viktig fokus är metod- och instrumentutvecklingen för in situ- och operandoexperiment vid MAX IV-laboratoriet, där Joachim är talespersonen för HIPPIE-strålröret och där han är likaså involverad i SPECIES-strålröret. Hans forskningsintressen omfattar bl a

  • fysiken och kemin hos ytburna molekyler och övergångsmetallkomplex, deras växelverkan med ytor, processer på den atomära skalan under molekyllagerväxt och kemiska reaktioner över sådana molekyllager,
  • de kemiska processerna som ligger till grund för atomlagerdeposition och deras observation i realtid och
  • undersökningen av katalytiska processer över såväl oorganiska som organiska ytor med särskild fokus på mer avancerade kemiska processer.

Joachim samarbetar med fysiker, kemister, kvantkemister och materialvetare vid Lunds universitet och andra lärosäten runtom i världen.

För ytterligare information, se

http://www.sljus.lu.se/research-fields/ambient-pressure-x-ray-photoelectron-spectroscopy/

http://www.sljus.lu.se/staff/joachim-schnadt/

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik
  • Den kondenserade materiens fysik
  • Fysikalisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joachim Schnadt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren