Foto av Joacim Lundberg

Joacim Lundberg

Universitetsadjunkt, Teknisk doktor

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur vägyta-däckinteraktionen påverkar genereringen och emissioner av partiklar (emissionen av vägdamm, icke-avgaspartiklar) och hur de ingående vägmaterialen, vägkonstruktionen, vägbeläggningen och vägytans beskaffenhen inverkar på dessa emissioner.

Undervisning

Min undervisning handlar dels om allmänna ingenjörsfärdigheter och dels mer ingående om grundläggande vägteknik och vägteknik med de miljöeffekter som kommer av vägar och trafik. Detta genomförs spritt över flera olika kurser på olika nivåer samt i examensarbeten på olika nivåer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Infrastrukturteknik
 • Annan samhällsbyggnadsteknik
 • Annan geovetenskap och miljövetenskap

Fria nyckelord

 • väg
 • vägteknik
 • infrastruktur
 • PM10
 • vägdamm
 • partiklar
 • emissioner
 • trafik
 • vägbyggnad
 • vägkonstruktion
 • material
 • laboration

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joacim Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren