Inget foto av Joacim Sprung

Joacim Sprung

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I dagsläget arbetar jag med ett projekt “Myths of Nations. The Clash of Futures. 1914-1945" som är organiserat av Prof. Dr. Monika Flacke vid Deutsches Historisches Museum i Berlin. Projektet väntas vara klart 2018.

Mitt konsthistorigrafiska intresse rör sig främst inom tysk konsthistoria samt hur den påverkades eller lät sig influeras av Darwin, Piderit och senare av rasbiologins teser. Vidare undersöker jag bl.a. hur konsthistoria populariserades av Kenneth Clarks dokumentär "Civilisation" samt John Bergers materialistiska motsvarighet "Ways of Seeing".

Jag har under 2012 varit delaktig i forskningsprojektet "Visual Ecocriticism" som främst fokuserade på hur bilder av naturen och klimatförändringar representeras i vetenskap, populärvetenskap och fiktion. Jag är fortfarande intresserad av hur naturkatastrofer och apokalyptiska scenarier används i video-animationer, diagram och illustrationer i tidskrifter såsom Nature och National Geographic, i tv-kanaler som Animal Planet och i samtida film.

Ett utdraget och långsamt projekt behandlar skolans visuella kultur utifrån ett historiskt perspektiv. Åksådningstavlor, skolplanscher, experimentlådor och andra didaktiska hjälpmedel som kan relateras till åskådningsundervisningens utveckling från Comenius fram tills i dag undersöks och analyseras.

Vidare arbetar jag ytterst långsamt med en kritisk kommentar av den tyske konst- och kulturhistoriken Aby Warburg's ofullbordade text "Mnemosyne Einleitung från 1929.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joacim Sprung är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler