Inget foto av Joakim Forsberg

Joakim Forsberg

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Till skillnad från vetenskaplig forskning fäster den konstnärliga uppmärksamheten vid själva utförandet. Formen kan sägas utgöra en sammanhållen del av det kunskapsobjekt forskningen syftar till att undersöka. Ett syfte med den konstnärliga forskningen är att belysa konstnärlig produktion och kunskapsprocesser, att ställa frågor som på olika sätt berör konstens uttryck och villkor, samt sinnliga, narrativa och performativa aspekter av detta.
Min praktik är litterär gestaltning, mer specifik romankonst. I min forskning undersöker jag tillblivelsen av en litterär gestalt. Vad (inte vem) är en människa? är den övergripande frågan. Vilka estetiska och etiska problem ställs en romanförfattare inför när en litterär gestalt framställs och levandegörs i text?
Forskningen utförs genom konstnärligt arbete (litterärt skapande) med stöd i undersökande metoder och teoribildning hämtade från forskningsområden där frågor om ”människans natur” på olika sätt aktualiseras, som evolutionsteori, etnologi, psykoanalys, historia och sociologi.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joakim Forsberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler