Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har en magisterexamen i kognitionsvetenskap. I augusti 2018 antogs jag som doktorand i hälsovetenskap med inriktning gerontologi. Fokus för mina forskarstudier är brukarmedverkan eller målgruppssamverkan (det som på engelska benämns user involvement) i forskning om åldrande och hälsa.

Vid CASE finns en lång historia av att involvera brukare/ kunskapsanvändare i forskningsprocessen, bla. genom brukarråd. En del av mitt avhandlingsarbete går ut på att utvärdera det arbete som bedrivits och se vilka lärdomar som kan dras när det gäller brukarmedverkan i forskning.

Susanne Iwarsson är min huvudhandledare och Oskar Jonsson är min biträdande handledare.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joakim Frögren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren