Joakim Pagels

Universitetslektor, Associate Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Joakim Pagels is an Associate Professor at the divison of Ergonomics and Aerosol Technology at Lund University, Faculty of Engineering. He has an MSc in engineering physics  from LTH (1999) and in 2005 he received a PhD on combustion aerosols and their measurement. In 2006-2007 he carried out postdoctoral studies at the University of Minnesota, USA. His research is today mainly focused on health-related aspects of aerosol particle emissions from novel sustainable transport & energy concepts as well as sustainable materials. The research is multi-disciplinary and is commonly carried out in close collaboration with designers of novel transport, energy and material solutions in one end and toxicologists, occupational hygienists and climate modelers in the other end. On-going research focuses on combustion emissions at workplaces such as fire-fighters, biomass combustion and fuel cell emissions as well as fire risks and emissions from sustainable materials. The research is carried out within the Lund University Aerosol Laboratory. A main tool is real-time mass spectrometry based techniques for studies of black carbon (soot) particle cores and their mixing with organic components. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Naturvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joakim Pagels är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren