Inget foto av Joakim Thomasson

Joakim Thomasson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt doktorandarbete handlar om urbanitet. Huvudintresset cirklar kring de strukturella förutsättningarna för urbanitet i landskapet i relation till agency, och hur detta genererade förutsättningarna för skapande och återskapande av en definierad borgarklass.

Fallsstudien behandlar de östra delarna av det medeltida Danmark, idag de södra delarna av Sverige, och I grova drag perioden mellan 1000 och 1700 AD. Källmaterialet består huvudsakligen av arkeologisk dokumenterade huslämningar och stående byggnadsstrukturer.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joakim Thomasson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren