Foto av Joakim Wernberg

Joakim Wernberg

Universitetslektor, adjungerad, Lektor i Teknik och samhälle

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren