Foto av Joakim Westerlund

Joakim Westerlund

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på ekonometri i allmänhet och paneldataekonometri i synnerhet. Mitt arbete är för det mesta teoretiskt, även om jag även gör empiriskt arbete.

Undervisning

Jag har undervisat ekonometri på alla nivåer, och jag har handlett ett stort antal kandidat- och magisteruppsatser inom detta område.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • Ekonometri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Joakim Westerlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren